Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

450-451 ԹԹ. Ապստամբությունը (Վարդանանց պատերազմը)

 1. Ինչո՞ւ հայ ժողովուրդը միահամուռ կերպով ընդվզեց գրադաշտականության դեմ։

Հայերը հասկանում էին, որ պարսիկներն այդպիսով ուզում էին ամրապնդել իրենց իշխանությունը, հայերին զրկել հոգևոր և մշակութային ինքնուրույնությունից։

2.Ի՞նչ ձեռնարկեց սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը հայրենիքի պաշտպանության համար։

Վարդան Մամիկոնյանը իր շուրջը համախմբված հայրենասերների հետ ապստամբություն ձեռնարկեց։

3.Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ հայկական գորամակերն օգնեցին Աղվանքին։ Ավելի ճիշտ չէ՞ր լինի մնալ Հայաստանում և պահպանել ուժերը։

Հայկական զորամասերն օգնեցին Աղվանքին, որովհետև Պարսկաստանի դեմ պայքարելու համար դաշնակիցներ էին պետք։

4.Ինչպե՞ս եք բացատրում վասակ Սյունու վարքագիծը։

Վասակ Սյունու որդիները պատանդ էին մնացել պարսիկների մոտ, նա վախենում էր, որ ապստամբության պատճառով նրանք կարող էին սպանվել։Նա նաև վախենում էր, որ կկորցնի մարզպանի պաշտոնը։ Այդ պատճառով նա հեռացավ ապստամբությունից։

5.Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Ավարայրի ճակատամարտը։ Նկարագրեք այն։

Ավարայրի ճակատամարտը տեղի ունեցավ 451թ․ Մայիսի 26-ին, Տղմուտ գետի ափին։Ավարայրի ճակատամարտում ոչ հայերը հաղթեցին, ոչ պարսիկները, բայց պարսիկները հրաժարվեցին հայերին կրոնափոխելու մտքից և հաշտվեցին ներքին ինքնուրույնության հետ։

481-484 թթ. Ապստամբությունը (Վահանանց պատերազմը)

 1. Ինչո՞ւ հայերը վերստին ապստամբեցին պարսկական տիրապետության դեմ։

Պարսիկները կրակապաշտություն ընդունած նախարարներին պարգևներ ու հարուստ կալվածքներ էին տալիս, ինչը դժգոհություն էր առաջացնում հին իշխանական տոհմերի մոտ։ ժողովրդի մեջ աճում էր դժգոհությունը պարսկական լծի դեմ։ Հայերը հարմար պահի էին սպասում , որ ապստամբեն։

 • Ե՞րբ տեղի ունեցան Ակոռիի և ներսեհապատի ճակատամարտը։ Նկարագրեք ճակատամարտերը։

Ակոռիի ճակատամարտը տեղի ունեցավ 481թ․ , պարսիկները պարտություն կրեցին, սպանվեց նրանց հրամանատար մարզպանը։ Ներսեհապատի ճակատամարտը տեղի ունեցավ 482թ․ գարնանը։

 • Արդյո՞ք Նվարսակի հաշտության պայմանագիրը պայմանավորված էր Պերեզ արքայի սպանությամբ և Վաղարշի գահ բարձրանալով, թե՞ կային նաև այլ պատճառները։

Պարսիկները հասկացան, որ անհնար է բռնությամբ ճնշել հայոց ապստամբությունը և բռնեցին զիջումների ուղին։

Русский язык

Урок 2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.  Запишите ответы

Здравствуйте, меня зовут Ирина Сергеева. Я школьница. Мои друзья тоже школьники. Мы много читаем и пишем, слушаем. Это очень интересно. А ещё мы любим отдыхать, играть, разговаривать. Обычно мы много работаем. Но летом мы всегда отдыхаем. Я люблю отдыхать на море. На море хорошо отдыхать летом. Летом солнце. Днём всегда жарко, а вечером и ночью тепло. Моя семья всегда отдыхает летом. А осенью, зимой и весной наша семья работает. Мой папа экономист. Он всегда много работает. Много думает, читает, считает. Мой папа работает и в субботу. Обычно он отдыхает в воскресенье. В воскресенье папа слушает радио, читает журналы, смотрит телевизор.

Моя мама врач. Она тоже много работает. Но мама отдыхает и в субботу, и в воскресенье. Мама говорит, что она любит работать и не любит отдыхать. А я люблю и работать, и отдыхать.

 • Как её зовут?

Её зовут Ирина Сергеева.

 • Кто она?

Она школьница.

 • Кто её друзья?

Её друзья тоже школьники.

 • Что они делают?

Они много читают, пишут и слушают.

 • Что они любят делать?

Они любят отдыхать, играть и разговаривать.

 • Когда они любят отдыхать?

Они любят отдыхать летом.

 • Когда солнце?

Летом солнце.

 • Когда жарко?

Жарко днём.

 • Когда тепло?

Тепло вечером и ночью.

 • Что они делают зимой?

Зимой они работают.

 • Что всегда делает папа?

Он всегда много работает.

 • Что он делает в воскресенье?

В воскресенье он слушает радио, читает журналы, смотрит телевизор.

 • Когда отдыхает мама?

Она отдыхает и в субботу,и в воскресенье.

 • Что говорит мама?

Она говорит, что любит работать и не любит отдыхать.

 • Что любит делать Ирина?

Ирина любит и работать, и отдыхать.

Вставьте вместо точек местоимения:

мой, моя, моё

Это мой дом.       

Это моя сестра.         

Это моё окно.

Это мой брат.             

Это   мой  класс.          

Это моё фото.

Это моё яблоко.         

Это мой шкаф.           

Это моя школа.

Это моя  мама.            

Это  мой город.           

Это мой журнал.

             твой, твоя, твоё

 Это  твоё пальто.              

Это твоя собака.       

Это твой этаж.

Это твоя сумка.                

Это  твой  дедушка.    

Это твой сад.

Это такая комната.            

Это твоя  бабушка.     

Это твоя семья.

Это твой  подъезд.            

Это твоя карта.          

Это твоя  кошка.

наш, наша, наше

 Это наша страна.         

Это наше море.            

Это наша  книга.

Это наш город.           

Это наш парк.             

Это наш журнал.

ваш, ваша, ваше

Это ваша школа.         

Это ваш брат.                

Это ваш щенок.

Это  ваш класс.           

Это ваш подъезд.          

Это ваш врач.

Это ваше пальто.         

Это ваша сестра.             

Это ваша рыба.

Поставьте существительные во множественное число

Аптеки, салаты, ножи, врачи, шкафы телефоны, библиотеки, журналы, бабушки, братья, цифры, рестораны, ручки, карандаши.

Հայաստանի քաղաքական եվ տնտեսական վիճակը

 1. Ինչո՞վ եք բացատրում Պարսիկների մեղմ քաղաքականությունը Հայաստանում։ Ինչո՞ւ այն կտրուկ փոխվեց Հազկերտ 2-րդի գահակալության տարիներին։

Պարսկաստանի վարած մեղմ քաղաքականությունը բացատրվում էր նրա հարևան երկրների հետ ունեցած բարդ հարաբերություններով։ Հազկերտ 2-րդ արքայի գահ բարձրանալուց հետո  իրավիճակը փոխվեց, որովհետև նա պարտության մատնեց արտաքին թշնամիներին և որոշեց ծնկի բերել հայերին։

2.Ի՞նչ է աշխարհագիրը և ի՞նչ նպատակներով այն իրականացվեց։

Աշխարհագիրը հողերի և բնակչության հաշվառումն էր, որից հետո սաստիկ ծանրացան հարկերն ու տուրքերը։

3.Ինչպե՞ս է նկարագրում Եղիշե պատմիչը պարսկական տիրապետության սաստկացումը Հայաստանում։

Եղիշեն պատմում է, որ Դենշապուհը եկեղեցին հարկի տակ դրեց, նախարարներին թշնամացրեց իրար հետ։

Նախարարների ըմբոստության սկիզբը

 1. Որո՞նք էին նախարարների ըմբոստության պատճառները։

Տրդատ Մեծի մահվանից հետո մի քանի նախարարական տոհմեր պատերազմ սկսեցին իրար դեմ, հարձակվելով նաև արքունի հողերի վրա։

2.Ի՞նչ շինարարական աշխատանքներ  է կատարել Խոսրով Կոտակը։

Խոսրով Կոտակը հիմնել է Դվին մայրաքաղաքը և նրա շուրջը տնկում երկու արհեստական անտառ։

3.Ինչո՞ւ Շապուհ 2րդին հաջողվեց սկզբնական շրջանում ռազմական հաջողությունների հասնել։

Շապուհը հաջողության հասավ հայ իշխանների դավաճանության պատճառով։

Երկրի անկախությունը պահպանելու համար պայքարի սաստկացումը

 1. Ինչո՞ւ սրվեցին հարաբերությունները հայ նախարարների և Արշակ 2-րդի միջև։

Արշակը սպանում է իր եղբորորդի Գնելին և Օլիմպիա թագուհուն, հետո ամուսնանում է Գնելի այրու հետ։ Նախարարական տների ներսում պայքար է սկսվում։

 • Ի՞նչ նպատակով հրավիրվեց Աշտիշատի ժողովը։ Ո՞րն էր նրա նշանակությունը։

Աշտիշատի ժողովը եկեղեցական ժողով էր, որտեղ եկեղեցական և կենցաղային բնույթի օրենքներ էին ընդունվում։

 • Ինչո՞ւ են հռոմեացի պատմիչները Հռոմի և Պարսկաստանի միջև կնքված պայմանագիրն անվանել ամոթալի։

Որովհետև ըստ այդ պայմանագրի Հռոմը պարտավորվում էր այլևս չօգնել Հայաստանին, իսկ հռոմեացիները Արշակին համարում էին հավատարիմ բարեկամ։

 • Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Պապ թագավորը։

Պապը փորձում էր արտաքին  ուժերի հավասարակշռման միջոցով անկախության հասնել։

 • Ինչո՞ւ Հռոմը որոշեց հաշվեհարդար տեսնել Պապ թագավորի հետ։

Որովհետև նա փորձում էր կապ հաստատել Պարսկաստանի հետ։

6.Ինչպե՞ս է նկարագրում Ձիրավի ճակատամարտը Մովսես Խորենացին։

Մովսես Խորենացին նկարագրում է թե ինչպես է Սմբատ սպարապետը սպանում դավաճան Մերուժանին։

Հաշվետու պատում

Բարև ձեզ, ես Դավիթ Տարախչյանն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հինգերորդ դասարանում։ Այս կիսամյակում կարդացել եմ պատմվածքներ «Ոսկի քաղաքը»,«Քաջ նազարը» ,«Վաճառականի խիղճը» ,«Իմ ընկեր Նեսոն», Հովհ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» ։ Սովորել եմ բանաստեղծություններ՝ «Հայրենիքում»,«Ես իմ անուշ Հայաստանի»,«Ձոն հոկտեմբերիկի»։ Կատարել եմ քերականական աշխատանքներ՝ Մայրենի փետրվարի 14-18, Առաջադրանքների փաթեթ 31-04 փետրվարի, Մայրենի 7.03, Մայրենի 08.04, ԹՎԱԿԱՆ ,տեքստային աշխատանքներ՝Տեքստային աշխատանք Կամակոր թագավորը, Տեքստային աշխատանք 16.03, Տեքստային աշխատանք 18.03 և այլ աշխատանքներ՝ Հովհանես Թումանյանը և Ղազարոս Աղայանը ընկերներ, Իմ ընկերը։

Ավատատիրական կարգերի ձևավորումը

 1. Ի՞նչ փոփոխություններ առաջացան Հայաստանում Ավատատիրական կարգերի առաջացմամբ։

Գյուղացիները դարձան անազատ, սկսեցին իրենց բերքի մի մասը վճարել իրենց հողատերերին։

 • Ի՞նչ դասեր առաջացան նոր պայմաններում։

Առաջացան ազատների և անազատների դասերը։

 • Ովքե՞ր էին ավատատեր իշխանները։

Ավատատեր իշխանները խոշոր ավատատերերն էին,։

 • Ո՞ր նախարական տոհմին էր հանձնարարված թագադիր ասպետությունը Գնունի, Բագրատունի, Մամիկոնյան (գտնել ճիշտ պատասխանը):

Թագադիր ասպետությունը հանձնարարված Բագրատունիներին։

5.Ինչու՞ էին նախարարները հաճախակի 

ապստամբում թագավորական իշխանության դեմ։

Որովհետև նախարարները իրենց գավառներում ունեին թագավորի նման անսահմանափակ իրավունքներ և ձգտում էին ինքնուրույն լինել։

 • Ի՞նչ նմանություն և տարբերություն եք գտնում ավատատիրական  և ստրկատիրական կարգերի միջև։

Գյուղացիները դարձան անազատ, իսկ ստրուկները հավասարվեցին գյուղացիներին։

Հոգևոր մշակույթ

 1. Ի՞նչ կրոն են դավանել հին Հայերը քրիստոնեությունից առաջ։ Ի՞նչ աստվածների են երկրպագել։

Քրիստոնեությունից առաջ հայերը դավանել են հեթանոսություն։ Նրանք հավատում էին ոչ թե մեկ, այլ շատ աստվածների։Օրինակ՝ Հայկը, Տորքը, Արա Գեղեցիկը, Անահիտը, Վահագնը և այլն։

 • Ի՞նչ հնագույն առասպելներ և ավանդույթներ գիտեք։

Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի մասին առասպելը և Արտաշեսի և Սաթենիկի մասին առասպելը։

 • Արտաշես 1-ինի արձանագրությունները ո՞ր լեզվով են գրվել Հունարեն, Հայերեն, արամերեն (գրվել ճիշտ պատասխանը)։

Արտաշես 1-ինի արձանագրությունները գրվել են արամեերեն։

4. Բնութագրեք Հայաստանի վաղ շրջանի մշակույթը։

Հայաստանի մշակույթը հասել էր բարձր մակարդակի։

Քրիստոնեության ընդունումը․ Տրդատ 3-րդ մեծ

 1. Ե՞րբ է ծագել քրիստոնեությունը։ Ի՞նչ գիտեք նրա մասին։

Քրիստոնեությունը առաջացել է 1-ին դարում, Պաղեստինում։ Այն հիմնադրել է Հիսուս Քրիստոսը։

 • Ե՞րբ է ընդունվել քրիստոնեությունը Հայաստանում որպես պետական կրոն։

301թ․ Քրիստոնեությունը հայտարարվեց Հայկական պետության պաշտոնական կրոն։

 • Ի՞նչ դեր է կատարում եկեղեցին երկրի կյանքում։

Հայոց եկեղեցին դառնում է երկրի իշխող ուժերից մեկը։, նա ձեռք է բերում տնտեսական հզորություն, հարստանում է։

4.Ի՞նչ կարելի է եզրակացնել Հովհաննես

Մամիկոնյան պատմիչի բերած վկայությունից։

Հեթանոսների և քրիստոնյաների միջև արյունահեղ ընդհարումներ են եղել։

5.Ինչո՞ւ է հայոց եկեղեցին կոչվում առաքելական։

Քրիստոնեությունը Հայաստան է թափանցել Թադևոս և Բարդուղիմեոս առաքյալների միջոցով, այդ պատճառով հայոց եկեղեցին կոչվում է Առաքելական։