Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Խառը թվերի  բազմապատկումը

Խառը թվերը բազմապատկելու համար անհրաժեշտ է խառը թվերը գրի առնել անկանոն կոտորակների տեսքով ու  բազմապատկել ստացված կոտորակները, արդյունքը գրի առնել  խառը թվի տեքով։ Առաջադրանքներ Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։ Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի  հավասարություն Ուղղանկյան երկարությունը 2 անգամ մեծ է նրա լայնությունից, հաշվեք ուղղանկյան  մակերեսը, եթե նրա լայնությունը  դմ է։ Լուծում 2 2/3=Продолжить чтение «Խառը թվերի  բազմապատկումը»

Մաթեմատիկա 7.04

1297. Հաշվեք արտահայտության արժեքը երկու եղանակով. ա)(9/35-4/25) x175/36=17/175×175/36= 17/36 բ)(5/27-1/12)x108/15=11/108×108/15=11/15 գ)(25/36-13/24)x144/65=11/72×144/65=22/65 դ)169/49x(21/16-7/30)=160/49×259/240=74/21 ե)140/187x(13/15-16/21)=140/187×11/105=4)51 զ)36/169x(42/81-23/54)=36/169×5/54=10/507 է)(20/67-30/201)x402/65=30/201×402)65=12/13 ը)(65/108-13/72)x90/91=91/216×90/91=5/12 թ)(43/42-27/28)x70/9=5/84×70/9=25/54 1298. Գտեք արտադրության արժեքը. ա)(2/7+5/21) x 63+1/4 x (8/7-3/14)=13/56 բ)(7/12+5/18) x 24-3/5 x 25/2=79/6 գ)(7/9-5/36) x 1/23+(11/3-4/9) x 27=87 դ)12/5 x 25/3 x 4/5 +2/3x 1/4 x 72=116/3

Մաթեմատիկա 5.04

1284. Մինչև սարի գագաթը 3000 մ էր։ Անցնելով այդ ճանապարհի 1/4 մասը` լեռնագնացը նստեց հանգստանալու։ Ապա, անցնելով մնացած ճանապարհի 1/5-ը, նա դարձյալ դադար առավ։ Ինչքա՞ն էր լեռնագնացին մնացել անցնելու մինչև գագաթը։ Լուծում 1) 3000:4=750 2)3000-750=2250 3)2250:5=450 4) 2250-450=1800 Պատ`. 1800մ։ 1287.Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 1/3-ը, իսկ երկրորդ օրը` 1/6-ը։ Գրքի ո՞ր մասը մնաց կարդալու։Продолжить чтение «Մաթեմատիկա 5.04»

Մաթեմատիկա 5.04

1284. Մինչև սարի գագաթը 3000 մ էր։ Անցնելով այդ ճանապարհի 1/4 մասը` լեռնագնացը նստեց հանգստանալու։ Ապա, անցնելով մնացած ճանապարհի 1/5-ը, նա դարձյալ դադար առավ։ Ինչքա՞ն էր լեռնագնացին մնացել անցնելու մինչև գագաթը։ Լուծում 1) 3000:4=750 2)3000-750=2250 3)2250:5=450 4) 2250-450=1800 Պատ`. 1800մ։ 1287.Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 1/3-ը, իսկ երկրորդ օրը` 1/6-ը։ Գրքի ո՞ր մասը մնաց կարդալու։Продолжить чтение «Մաթեմատիկա 5.04»

Մաթեմատիկա 31.03

1087. Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակն արժեր 1000 դրամ, իսկ մոշինը` 500 դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1 լ խառնուրդը։ Լուծում 2×1000+3×500=3500 2)3500:5=700 Պատ`.700 դրամ։ 1088.Մեքենան յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհին ծախսում է 8 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250 կմ։ Լուծում 1)8:2=4 2)8+8+4=20 Պատ`20լ։ 1080.Продолжить чтение «Մաթեմատիկա 31.03»

Առաջադրանքներ գարնանային արձակուրդների համար

Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների. 96=2x3x2x2x2x2 106=2×53 100=2x2x5 1024=2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 704=2x2x2x2x2x2x11 800=2x2x2x2x2x5x5 888=2x2x2x111 Գտե՛ք [6, 8]=24 [12, 6]=12 [15, 100]=300 Գտե՛ք (25 և 15)=5 (24 և 10)=2 (120 և 60)=60 (24 և 80)=8 (25 և 125)=25 (6 և 7)=1 (5  և 13)=1 (18 և 36)=18 (15 և 45)=15 (20 և 28)=4 (35 և 25)=5 (12 ևПродолжить чтение «Առաջադրանքներ գարնանային արձակուրդների համար»

Մաթեմատիկա 24.02

1356.Երկու ավտոբուսներ միեւնույն քաղաքից մեկնեցին հակառակ ուղղություններով։ Նրանցից մեկի արագությունը 65 կմ/ժ է, մյուսինը` 50 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ հետո ավտոբուսների հեռավորությունը կլինի 460 կմ։ Լուծում 460:(50+65)=4 Պատ`. 4 ժամում։ 1358. Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է անցնել 4 ժամում, եթե ընթանա 120 կմ/ ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 60Продолжить чтение «Մաթեմատիկա 24.02»