Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English 28.09

Հետևյալ նախադասությունները գրավոր թարգմանեք անգլերեն: Աշխատե՛ք բառերը ճիշտ գրել: 1.Ես կարողանում եմ վարել հեծանիվ, բայց չեմ կարողանում խաղալ շախմատ: I can ride a bike, but I can’t play chess.

Մաթեմատիկա 30.09

101) ա) Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է,իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմից։ 48+18=66մմP=66+66+48+48=228մմՊատ՝․228մմ։բ) Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է,իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմից։48×3=144մմP=144+144+48+48=384մմՊատ՝․384մմ։107 ա) Փակագծերը դի՛ր այնպես, որ ստանաս հավասարություն։1500:(300-40×5)-15=04800:600-(30×7-210)=8

Է-Ե ուղղագրություն

1․ Լրացրեք Ե կամ Է Լայնէկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրէ, էջանշան,  որևիցէ,  գոմէշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցէ,  որևէ, էջ, ամենէժան, չէինք,  էկրան,  էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէներգիա, էներգիա, մեխակ, ծովեզր,  հրեշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, լայնէկրան,  եգիպտացորեն, զարկերակ:

Ընտրությամբ մաթեմատիկական գործունեություն 25․09

Առաջադրանք 1․ Գրի՛ր հաջորդականության ևս երկու անդամ՝ 2, 8, 5, 6, 8, 4, 5,8 Առաջադրանք 2․