Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՄԵՐ ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ

Նայենք մեր շուրջը և կտեսնենք բազմաթիվ իրեր՝ աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ծառ, ջրի կա­թիլ և այլն: Այդ բոլորը մարմիններ են: Մարմիններ են նաև Երկիր մոլորակը, գիշերային երկնքում փայլա­տակող աստղերը, մեզ ջերմացնող Արեգակը, կենդա­նիները, բույսերը: Համեմատելով մարմինները՝ կարե­լի է պարզել դրանց միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները:

Մաթեմատիկա 14.09

74.Միանիշ թվի գրառմանը կցագրեք նույն թվանշանը:Քանի՞ անգամ կմեծանա թիվը: 55:5=11 Պատ`.11 անգամ 80.Քանի՞ երկնիշ թիվ կա,որոնց գրառման մեջ՝ ա)1-ը առաջին թվանշանն է 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19