Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Երջանիկ խրճիթը

Առաջադրանքներ Հետևյալ բառերը, բառակապակցություններն ու արտահայտությունները փոխարինիր իմաստով մոտ բառերով, բառակապակցություններով․ թիկն տալ-հենվել վեր առնել-վերցնել մտքի մեջ ընկած-մտածմունքի մեջ ընկած